BMW X6 40D M-SUPERIOR 2023

讝诪讬谞讜转

讘诪诇讗讬

讬讚

00

拽"诪

0

讛住驻拽 诪讬专讘讬

286 讻''住

诪爪讘

讞讚砖

360

馃啎 BMW X6 40D M-SUPERIOR 2023

讞讚砖讛 诇讙诪专讛!
讘.诪.讜讜. X6 讚讙诐 M 住讜驻专讬讜专 讚讬讝诇!
286 讻讞 住讜住 讚讬讝诇
2021 拽谞讬讛 讘讗专抓!
砖讞讜专 诪讬讟诇讬
驻谞讬诐 注讜专 拽专诐
讙讙 驻谞讜专诪讬 讻驻讜诇 诪讝讻讜讻讬转
讞讘讬诇转 M 诪诇讗讛
讙诇讙诇讬 M 住讟讬讬诇 讘讙讜讚诇 22 讗讬谞抓’
诪转诇讬 讗讜讜讬专 诪诇讗讬诐
讬讚讬转 讛讬诇讜讻讬诐 拽专讬住讟诇 诪讜讗专
住讙讬专转 讜讜讗拽讜诐 讘讚诇转讜转
诪爪诇诪讜转 360 诪注诇讜转 Parking Assistance plus
诪住讱 讙讚讜诇 讟讗抓’ 注诐 讗驻诇 拽讗专 驻诇讬讬
讻谞讬住讛 讜讛转谞注讛 诇诇讗 诪驻转讞
讞讘讬诇转 讘讟讬讞讜转 Driving Assistance Plus
讻讜诇诇 砖诪讬专转 诪专讞拽 讗讚驻讟讬讘讬转
讘拽专转 住讟讬讛 讗拽讟讬讘讬转 诪谞转讬讘
住讬讜注 讘诪注讘专 谞转讬讘
讻讬住讗讜转 讞砖诪诇讬讬诐 注诐 讝讻专讜谞讜转 讜讞讬诪讜诐
驻谞住讬 诇讚
转讗 诪讟注谉 讞砖诪诇讬
讜注讜讚 转讜住驻讜转 专讘讜转-3 砖谞讬诐 讗讞专讬讜转 诪诇讗讛 讘讚诇拽 诪讜讟讜专住

讚讘专讜 讗讬转谞讜
诇讻诇 砖讗诇讛 讗讜 讘注讬讛 讗转诐 诪讝诪讬谞讬诐 诇讬爪讜专 讗讬转谞讜 拽砖专 讜谞砖诪讞 诇注诪讜讚 诇专砖讜转讻诐, 讞讘专转 LUXURY MOTORS.

讻转讬讘转 转讙讜讘讛

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *